MENU:

Bytów pilyje

Malbork pilyje

Sztum pilyje

Kwidzyn pilyje

Olsztyn pilyje

Nidzica pilyje

Ostróda pilyje

Lidzbark Warmiński pilyje

Kętrzyn pilyje

Ryn pilyje

Gniew pilyje

Mažosios Lietuvos Istorijos Muziejus

Pilies muziejus

Bagrationovsko krašto istorijos muziejus

 

Bagrationovsko krašto istorijos muziejus...


Prūsų Yluvos pilis (rus. Bagrationovsk)
Pilis įkurta 1325-1326 metais. Jos statybai parinkta plokščia kalva, supama iš trijų pusių pelkynais ir vandens telkiniais. Rytiniame statinio sparne tikriausiai buvo įvažiavimo vartai, pietinėje dalyje - pilies koplyčia, o šiaurinėje - sanitarinis bokštas - išvietė. Antrame aukšte būta vienuolyno valgyklos, posėdžių salės, miegamųjų kambarių ir kryžiuočių valdininko - pflegerio patalpų. Kitos patalpos buvo skirtos ūkiniams tikslams.
Kryžiuočių ordino valstybės laikais pilis - pflegerio buveinė vykdė administracinio centro funkcijas bei tvirtovės, ginančios iš pietų regiono sostinę - Karaliaučių. Dabar žinomos dvidešimties kryžiuočių pflegerių pavardės. Tarp jų Konrado Valenrodo, didžiojo Kryžiuočių ordino magistro 1391-1393 metais.


1336 metais pilis ir greta esanti gyvenvietė pavadinta Prūsų Yluva. 1429 metais už karo nuopelnus pilis padovanota Henrikui von Plauenui, kurio giminės herbas buvo vėlesniais laikais miesto herbo sudėtine dalis. Vėliau pilis ne kartą keitė šeimininką. Joje buvo seniūno, po to karaliaus domeno valdybos buveinė, XVIII amžiuje Henriettenhof pavadinimu ji pateko į privačias rankas. XIX a. pradžioje pilis labai nukentėjo per gaisrą, kadangi po jo nebuvo atstatyta. Laikui bėgant beliko tik griuvėsiai.
Iki šių laikų išliko pagrindinės pilies pamatai bei visiškai išsaugoti gotikos stiliaus grūdų sandėliai. Šiuo metu rengiami viso pilies ansamblio architektūros planai, kad ateityje galima būtų jį pritaikyti turistų poreikiams.

Bagrationovsko krašto istorijos muziejus
Bagrationovsko apskrities teritorijoje yra taip pat vietų, susijusių su žinomais visoje Europoje Napoleono karais. Šalia Prūsų Yluvos (dab. Bagrationovsk) prancūzų kariuomenė, vadovaujama paties Napoleono, 1807 metų vasario 7 ir 8 d. susikovė mūšyje su rusų armija, kuriai vadovavo maršalas Levinas Benningsenas. Rusams paramą suteikė prūsų korpusas, vadovaujamas Antono L'Estocqo.
Išlikęs yra paminklas šiam mūšiui atminti. Jis buvo pastatytas mūšio penkiasdešimtųjų metinių proga. Paminklas stovi apie 1 km atstumu nuo miesto, pietryčių pusėje, Lenkijos - Rusijos sienos link. Tai aukštas obeliskas, pagamintas iš smiltainio, neogotikos stiliaus formos, papuoštas medalionais su susivienijusių prieš Napoleono armiją kariuomenių vadų, t. y. Benningseno, L’Estocqo bei Christopho Frideriko Dierickio - 1-osios divizijos vado prūsų korpuse, atvaizdais. Paminklo šonuose ant lafetų pastatytos dvi XIX amžiaus antrosios pusės patrankos. Paminklo projektas sukurtas Frideriko Stiulerio dirbtuvėje pagal karaliaus Frideriko Vilhelmo IV sumanymą.
1999 metais Bagrationovsko krašto istorijos muziejaus bei Paryžiaus Napoleono centro patangomis ant namo, esančio šalia Landsbergo (dabar Centrinės) gatvės, pažymėto 19 numeriu ir esancio dalimi pastato, kuriame 1807 m. vasario 7-17 d. buvo pagrindinė vyriausioji Napoleono būstinė, užkabinta atmintinė lenta. Šis namas nuo seno buvo vadinamas "Napoleono namu".
Bagrationovsko krašto istorijos muziejuje Prūsų Yluvos mūšiui taip pat skirta didelė ekspozicija, kurioje, tarp kita ko, pamatysime maketą su mūšį vaizduojančiais švininiais abiejų armijų kareiviais. Muziejuje taip pat yra daiktai, menantys kareivių buvimą: Prūsijos ir Rusijos monetos, geležiniai kryželiai, kapšeliai (piniginės), uniformų sagos. Visa tai buvo surasta archeologinių tyrimų mūšio vietoje metu. Muziejaus iniciatyva imta ruošti mūšio inscenizacijas. Jos vyksta jau kelerius metus, jose dalyvauja gyvosios istorijos grupės iš Rusijos, Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos.


Be to, muziejaus ekspozicijose yra eksponatų, susijusių su prūsų (natangų) istorija ir kultūra bei naujausia Bagrationovsko miesto istorija.
Muziejus taip pat organizuoja laikinas parodas, pamokas muziejuje vaikams ir jaunimui bei ekskursijas po miesta ir apylinkes istorijos paminklų keliais.

Bagrationovsko krašto istorijos muziejus
Kaliningrado g-vė 10, Bagrationovsk,
tel. 0156 32 0 84, el. paštas: bagrmus@rambler.ru

Projektas kofinansuojamas Europos regionines pletros fondo Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės
programos INTERREG III A deka.