MENU:

Bytów pilyje

Malbork pilyje

Sztum pilyje

Kwidzyn pilyje

Olsztyn pilyje

Nidzica pilyje

Ostróda pilyje

Lidzbark Warmiński pilyje

Kętrzyn pilyje

Ryn pilyje

Gniew pilyje

Mažosios Lietuvos Istorijos Muziejus

Pilies muziejus

Bagrationovsko krašto istorijos muziejus

 

Mažosios Lietuvos Istorijos Muziejus...


Klaipėdos muziejaus pradžia susijusi su 1924 m. įvykiais, kada krašto lietuvių ir vokiečių šviesuomenė įkūrė Klaipėdos krašto muziejaus draugiją "Memeler Landesmuseum e.V." 1924 m. birželio 20 d., kai įvyko šios draugijos visuotinis - kartais dar vadinamas steigiamuoju - susirinkimas, laikoma muziejaus gimimo diena (draugijos Įstatai buvo patvirtinti 1924 07 20, į draugijų registrą oficialiai įtraukta 1925 03 24). Deja, po kelerių metų vokiečiai pasitraukė iš draugijos ir muziejaus tvarkymo veiklos.
Paskutinis įrašas muziejaus dienyne datuotas 1939 m. kovo 12 d. Didžioji dalis prieškarinių rinkinių pražuvo, šiuo metu muziejaus fonduose saugoma vos keliasdešimt (daugiausia archeologinių) senojo muziejaus eksponatų.
1948 m. Klaipėdos spaudoje pasirodė raginimų atkurti Klaipėdos muziejų. 1949 m. vasario 5 d. buvo paskirta pirmoji muziejaus direktorė G. Christoforova, kovo mėn. - pirmasis mokslinis bendradarbis J. Alseika. Muziejus buvo pavadintas Klaipėdos kraštotyros muziejumi. 1988 m. birželio 17 d. Klaipėdos m. vykdomasis komitetas nutarė Klaipėdos kraštotyros muziejų pavadinti Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi ir perduoti jam senovinius fachverkinius pastatus senamiestyje, Didžiojoje Vandens gatvėje. Ten per kelerius metus buvo įrengta nuolatinė ekspozicija, rodanti Mažosios Lietuvos ir pirmiausia Klaipėdos krašto istorinę praeitį. Nuo 1992 m. muziejui vadovauja dr. Jonas Genys.
Ekspozicijos prasideda nu o archeologinių radinių, senų žemėlapių, monetų, nuotraukų, atvirukų, miesto maketų. Visa dešimties tūkstančių metų istoriją galima apžiurėti per valandą ar pusantros.

Namų apyvokos daiktai ir darbo įrankiai, esantys rinkinyje, mums suteikia žinių apie Mažosios Lietuvos senujų gyventojų darbus, buitį, papročius ir tradicijas. Taip pat dramatiškus ryšius tarp Lietuvos ir Vokietijos. Muziejaus eksponatai unikalūs.
2000 m. spalio mėn. muziejaus rinkinį sudarė 78 381 eksponatas. Didžiąją dalį rinkinio sudaro archeologiniai radiniai - apie 29 500 eksponatų. Etnografinėje kolekcijoje (namų apyvokos reikmenys, medinės skulptūros, baldai, audiniai, kalvystės dirbiniai ir kt.) sukaupta daugiau kaip 10 000 eksponatų. Taip pat saugoma per 10 000 dokumentų. Ikonografijos rinkinį sudaro daugiau kaip 8000 fotografijų ir negatyvų bei 661 atvirukas. Numizmatikos kolekcijoje saugoma 1208 eksponatai (iš jų 426 monetos ir 720 banknotų). Spaudos (knygos, kalendoriai, periodika) rinkinyje sukaupta daugiau kaip 5200 eksponatų. Negausiame kartografijos rinkinyje yra 80 eksponatų.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspoziciją sudaro: 1. Krašto priešistorė, 2. Kartografija, 3. Tradicinė kultūra, 4. Tilžės aktas, 5. Vokiečių ordino užkariavimai, Mažosios Lietuvos susiformavimas, 6. Klaipėdos miestas ir kraštas 1939 - 1960 metais, 7. Klaipėdos kraštas XX amžiaus pusėje, 8. 1923-ujų metų įvykiai.
Muziejus organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas, muziejaus darbuotojai dalyvauja analogiškuose šalyje ir užsienyje rengiamuose mokslo forumuose. 1995 m. muziejus organizavo 2 konferencijas: “Klaipėda ir Lietuva XX a. vidurio istorijos lūžiuose” bei “Reformacija LDK ir Prūsijoje” (drauge su Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centru bei Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centru). 1998 m. kartu su KU Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centru bei Kultūros vertybių apsaugos departamentu buvo surengta konferencija “Naujausi Lietuvos pilių tyrinėjimai", o 1999 m. drauge su Klaipėdos universitetu bei Pajūrio regioniniu parku - konferencija “Lietuvos pajūrio identiteto klausimai”.
Muziejus yra išleidęs regiono istorinei praeičiai skirtus straipsnių rinkinius “Vakarų baltų istorija ir kultūra" (I tomas - 1992 m., II tomas - 1995 m.), jau pradėta kaupti medžiaga trečiajam leidiniui. Muziejaus darbuotojų tyrinėjimų išvados skelbiamos šalies ir užsienio mokslinėje spaudoje. Svariausia pastarojo meto publikacija - Zitos Genienės ir Jono Genio monografija "Varnių kunigų seminarija".
Edukacinių užsiėmimų metu Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje vaikai susipažįsta su popieriaus istorija, senaja popieriaus gamyba, senąja baltų keramika, apie Klaipėdos miesto istorinę raidą, kaip kūrėsi senieji viduramžių miestai, apie Klaipėdos krašto buitį ir rūbus 19 a. pab. - 20 a.pr., linų apdirbimą Klaipėdos karšte, duoną, bitininkystę Klaipėdos krašte, sausio įvykius Klaipėdoje, miesto simbolius, senuosius Klaipėdos gatvėvardžius.

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 6, LT-91246 Klaipėda
Tel. (8-46) 41 05 24 (kasa, informacija)
(8-46) 41 05 27 (informacija)
El. paštas: info@mlimuziejus.lt www.mlimuziejus.lt

Projektas kofinansuojamas Europos regionines pletros fondo Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės
programos INTERREG III A deka.