MENU:

Bytów pilyje

Malbork pilyje

Sztum pilyje

Kwidzyn pilyje

Olsztyn pilyje

Nidzica pilyje

Ostróda pilyje

Lidzbark Warmiński pilyje

Kętrzyn pilyje

Ryn pilyje

Gniew pilyje

Mažosios Lietuvos Istorijos Muziejus

Pilies muziejus

Bagrationovsko krašto istorijos muziejus

 

Nidzica pilyje...


Pilis pastatyta apie 1370 m. didžiojo Ordino magistro Vinrichas fon Kniprode. Ji buvo vienas iš svarbiausių strateginių punktų visoje gynybinėje kryžiuočių valstybės sistemoje. Tvirtovę supo klampynės bei plačios pelkės. Ji buvo tarsi apsauginis pietinės Ordino valstybės dalies skydas, ginantis daugelį Ordino įkurtų kaimų Dombruvna, Olštinko ir Dzialdovo apylinkėse bei nuo atsakomųjų lietuvių žygių. Pilis saugojo alternatyvų kelią tarp Mazovijos ir Marienburgo bei buvo Kryžiuočių ordino valdininkų, tiek komtūrų, tiek prokurorų, buveinė.


Dėl pasienio ginčų 1389 metais Nidzicos pilyje buvo sušaukta taikos konferencija. Joje dalyvavo Ordino, Lenkijos ir Lietuvos atstovai, tarp jų Mazovijos kunigaikštis Ziemovitas, Lietuvos kunigaikštis Skirgaila bei didysis magistras Konradas Valenrodas, - didysis maršalka, špitolininkas, kurio žinioje buvo ordino ligoninės ir prieglaudos, Poznanės ir Pamedės vyskupas.
Didžiojo karo (1409–1411) metu miestą kartu su pilimi 1410 m. liepos 8 d. užėmė karalius Jogaila. Deja, rugsėjo mėnesį ši pilis grįžo į kryžiuočių rankas, o pasibaigus karui pasirašyta Torūnės taika teisiškai reglamentavo šią priklausomybę.
1414 m. liepos 25 d. karaliaus Jogailos armija dar kartą apsupo Nidzicą. Praėjus dvylikai dienų miesto gynėjai, sužinoję, kad pasidavė Olštinas ir Olštinekas, taip pat nusprendė pasiduoti. Tų pačių metų spalį Nidzicą užėmė Osterodės komtūras Johanas fon Reichenau.


1656 metais miestą apgulė sugrįžtantys iš Prostki mūšio totoriai. Vis dėlto prieš juos pavyko užkelti miesto vartus. Nepaisant to užpuolikai pasistatė stovyklą prie Nidzicos mūrų degindami ir plėšdami nesaugomus jos priemiesčius. Vienas jaunų miestiečių Jan Nowak, buvęs anuomet pilyje, pastebėjo prie milžiniško riedulio, esančio miesto pietrytinėje dalyje, puotaujantį totorių vadą su savo bendražygiais. Ilgai negalvodamas pasistatė pabūklą, šovė ir išmušė visus puotos dalyvius. Netekus vado, totorių stovykloje kilo sąmyšis. Sunerimusi miesto valdžia įsakė surasti Nowaką. Šis išsigandęs pasislėpė mėšlo krūvoje. Totoriai vis dėlto nesurengė atsakomojo puolimo. Jano slėptuvę, prabėgus kiek laiko, nurodė jo žmona. Jaunuolis tapo didvyriu. Tokia yra legenda.
Miesto istorijos puslapiuose užrašytas prancūzų kariuomenės, vadovaujamos maršalo Ney, kunigaikščio Bernadotte ir gen. Augereau dalinių apsilankymas bei gen. Zajączek, kuris pilyje įrengė karo ligoninę. Antrojo prancūzų vizito bei Rusijos caro Dono kazokų apsistojimo metu pilis patyrė daug nuostolių.
Pilį iš užmaršties išgelbėjo teismo patarėjas Ferdynand Tymoteusz Gregorovius, atlikęs pilies rekonstrukciją. Remontas buvo užbaigtas 1830 metais. Nuo to laiko pilyje veikė įstaigos, buvo privačių butų bei kalėjimas.
II pasaulinio karo metais, sovietų armijos prasiveržimo metu, pilis buvo žymiai sunaikinta. Restauravimo darbai vyko 1959–1965 metais. Iki dabartinių laikų išliko pagrindinis pastatas, vartų anga, XVI a. priešpilis. Erdvų kiemą supa keturi šonai su dviem iškiliais bokštais, esančiais rytinėje dalyje.
Labiausiai reprezentacinėje pagrindinės pilies dalyje, t. y. antrajame aukšte su koplyčia ir vienuolyno valgykla, išliko gotikos stiliaus paveikslų.


Amžiams bėgant keitėsi ne tik Nidzicos pilies išvaizda, bet ir paskirtis. Šiuo metu joje yra įsikūrę Nidzicos kultūros namai. Pilyje surasta vietos miesto bibliotekai, Nidzicos krašto muziejui, moderniai konferencijų-parodų salei, skulptorių dirbtuvei, riterių brolijai, Hieronimo Skurpskio paveikslų galerijai, turizmo biurui, viešbučiui bei restoranui. Didelio susidomėjimo susilaukia organizuojamos pagal užsakymą viduramžių epochos dvasios persmelktos puotos, kurių metu apsirengę vienuolių apsiaustais tradiciniams papročiams ištikimi svečiai valgo patiekalus rankomis. Kelias valandas trunkančias puotas paįvairina šokiai ir riterių dvikovos. Gotikos stiliaus pilies salių fone organizuojami koncertai, vernisažai, konferencijos, puotos ir pokyliai.

Nidzicos kulturos centras (pilis)
Zamkowa g-vė 2, 13 -100 Nidzica,
tel. 089 625 31 44, el. paštas: nidzickiosrodekkultury@poczta.fm

Turistinė informacija
pl. Wolnosci 1,
tel. 089 625 54 68, el. paštas: nidzica-it@o2.pl

Projektas kofinansuojamas Europos regionines pletros fondo Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės
programos INTERREG III A deka.